Currently browsing author

admin

Upprop på Ängsdals skola 18 augusti

Nu närmar sig det nya, spännande läsåret och vi ser fram mot att ta emot alla nya och gamla elever i vår verksamhet. Klasslärare och mentorer kommer ta emot alla elever utanför skolan kl. 9.00 och hjälpa eleverna till rätt sal och plats. Under rådande omständigheter är det inte möjligt för vårdnadshavare …

Upprop 18 augusti

Vi vill först tacka alla elever och vårdnadshavare för detta läsåret och hoppas att alla får möjlighet att njuta av sommarledigheten! Den …

Digital information Ängsdals skola

Eftersom vi under rådande omständigheter har varit tvungna att ställa in den informationskväll som vi hade tänkt ha för alla nya vårdnadshavare …

Preliminära läsårstider 2020/2021

Höstterminen 2020 14 augusti – 22 december   (Första skoldagen 18 augusti)               Lovdagar höstterminen 2020 26-30 oktober 2-5 november Studiedagar höstterminen 2020 14/8, …