Till Skola och Fritidshem

Vill du anmäla ditt barn till Ängsdals skola och fritidshem, vänligen fyll i anmälan här nedan. Skulle formuläret av någon förmoda inte fungera så vänligen hämta ner pappersblanketten och skicka in till oss via post.

Anmälan till Ängsdals Skola och Fritidshem (pappersblankett)

Vårdnadshavare 1

  • Vårdnadshavare 2

 

Barn 1

  • Barn 2

 

Godkännande: