GDPR: Kölista för skola och förskola

Ängsdals använder kölistor för framtida platser på Ängsdals skolor och förskolor vilket sker på följande sidor Skola och Förskola

Information som vi samlar in och sparar 

Vårdnadshavare:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Epost

Elev

 • Namn
 • Personnummer
 • Specialla hänsyn (ex allergier)

Hur vi sparar och förvarar information

Efter anmälan lagras information på datorsystem stående på expeditioner samt en utskriven kopia som lagras i säkerhetsskåp.

Dina rättigheter

Med GDPR lagstiftningen får du följande rättigheter

 • Att få reda på vilken information som lagras.
 • Att kunna ändra den information som lagras.
 • Att kunna bli bortplockad.

Vilka har tillgång till informationen 

Tillgång till kölistor har köanvarig och verksamhetschefer.

Detta sker genom du kontaktar dataskyddsombud@angsdals.se