Lämna synpunkter

Klagomål eller Synpunkter på våra verksamheter

Har du klagomål/synpunkter på våra förskolor, skola eller fritidshem? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller dina barn är missnöjda med något kan du kontakta oss. Detta är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt för att bli bättre.

Kontakta verksamheten

Har du klagomål /synpunkter på något i förskolan eller i skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta ansvarig personalen eller Pedagogiska ledare.

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektor. Du kan också vända dig direkt till rektor om du tycker problemet är allvarligt.

Kontakta Rektor

Prata med rektor om dina problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen som är Ängsdals skolor.

Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du kontakta huvudmannen direkt. Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras av personal och rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Du kan lämna dina synpunkter genom vår klagomålsblankett här på vår hemsidan (under Dokument).

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer kontakta dig gällande ditt klagomål inom 5 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling kommer att ske.

Har du frågor kring klagomålshanteringen kontakta rektor eller huvudman, maila till info@angsdals.se

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Förskoleförvaltningen eller för skolan, Skolinspektionen.

Ängsdals skolor