Varför Ängsdals fritidshem?

Trygghet
På Ängsdals skola arbetar fritidspersonalen nära eleverna under skoldagen. I de flesta klasser finns alltid fritidspersonal närvarande under samtliga lektioner, i ett nära samarbete med läraren. Detta möjliggör att de, för tryggheten, viktiga relationerna byggs upp och att personalen ser eleverna i olika sammanhang. När fritidsverksamheten tar vid under eftermiddagen är barnen i en känd och trygg miljö med personal som de redan träffat under dagen. Vårdnadshavare har möjlighet till ett personligt möte i samband med lämning och hämtning under dagen.


Samverkan skola och fritids

Eftersom fritidsverksamheten tar vid efter skoldagen är verksamheten många gånger en förlängning av skolan. Har det hänt något under skoldagen känner fritidspersonalen till det och kan möta barnen utifrån dessa förutsättningar. Fritidspersonal finns också med under skoldagens rastverksamheter tillsammans med lärare och samarbetar tillsammans i skolans kamratstödjararbete.


Variation och frihet

Ambitionen är att fritidsverksamheten ska kunna erbjuda en variation i sin verksamhet. Genom olika teman och att olika dagar under veckan fokusera på olika saker får barnen en möjlighet att prova på och utveckla många färdigheter. Dessutom erbjuds frihet och medbestämmande där barnen själv får vara med och påverka aktiviteter och inslag i verksamheten. Personalen är lyhörd för barnens idéer och önskemål.


Utomstående verksamhet

Under vissa dagar kommer andra, utomstående verksamheter, till skolan och erbjuder aktiviteter som barnen kan anmäla sig till terminsvis. Vi kan idag erbjuda gitarr- och pianolektioner och schack .Ibland samarbetar vi också med olika intresseföreningar såsom fotboll, ishockey ,handboll och basket mm