Om Ängsdals

Vision

På Ängsdals skolor får varje barn och elev möjlighet att utvecklas i en trygg miljö utifrån sina egna individuella förutsättningar. Vår personal verkar alltid utifrån barnets bästa och ser möjligheter och lösningar istället för hinder och problem. Alla barn och elever hos oss tillåts att lyckas.

Vi bedriver en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi är stolta över vad vi erbjuder men vill ständigt bli bättre. Ängsdals skolor ska bidra till samhällsutvecklingen, inte anpassa sig efter den. De barn och elever som lämnar oss ska vara rustade för att kunna fortsätta lyckas.

Här börjar framtiden!

Företaget

Ängsdals skolor AB är ett livfullt företag som aldrig kommer stanna upp. Företaget är personalägt och samtliga, fast anställda har möjlighet att bli aktieägare. Vi har idag ca 100 anställda på våra 4 arbetsställen.

Företagets vision bygger på att vi har fått ett uppdrag som innebär att vi är öppna för de förändringar som samhällsutvecklingen kräver, öppna för impulser från de som lever och arbetar utanför förskolan och skolan samt öppna för våra samhällspartner/våra kunder, barn och föräldrar.

Ängsdals skolor AB präglas av öppenhet och stark tilltro till personalens kompetens och förmåga, i ett klimat med mycket samverkan och flexibilitet. Vi strävar efter att varje medarbetare, elev som förälder skall ha ett  reellt inflytande över hur verksamheten organiseras och genomförs. Mångfald skall prägla verksamheten inte enfald.

Ängsdals skolor AB har blivit tilldelat trippel AAA-diplom för hög kreditvärdiget från 2006 och framåt.

Vår Historia

  • 1994 – Ängsdals skolor startar sin verksamhet genom att driva Ängsdals och Klagshamns förskola med 100 barn och 25 anställda.

  • 2000 – Startar Ängsdals skola .Vi börjar vår verksamhet med en förskoleklass och åk 1 med sammanlagt 40 elever och 5 anställda.

  • 2003 – Ängsdals skola står färdig. Prisad i Arkitektboken 2000-2005 till ett av Malmös fina byggnadsverk.

  • 2005 – Ängsdals skola startar sitt högstadium.

  • 2007 – Ängsdals skolor tar över Båtens förskola i Limhamn.

  • 2008 – Ängsdals skolor utökar sin verksamhet med en förskoleavdelning och nya salar till våra specialämnen slöjd, musik , hem- och konsumentkunskap samt NO.

  • 2009- fortlöpande – Ängsdals skolor utvecklar sitt arbetssätt med bland annat ”en till en satsning”, läs och skrivutveckling, metoder för barn med särskilt stöd, matematikverkstad samt ett utökat bibliotek, specialpedagogiska lyftet, läslyftet för både förskolan och skolan samt satsning på ett entreprenöriellt lärande som nu är inne på sitt femte år.

  • 2019 Ängsdals skolor fyller 25 år. Vi tar spadtaget för vår nya skola som kommer stå klar höstterminen 2020 då vi även kommer utöka och bli 2-parallell.
  • 2020 Den nya skolan står klar och invigs den 15 augusti .Vi utökar verksamhet med 200 elever och nya medarbetare.
  • 2021 Förskolorna deltar i utmärkelsen Svensk Kvalitét -Bättre skola och lyckades vara bland de sex bästa i landet.